Statistik

Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar i Region Kalmar län. Statistiken sträcker sig tre år tillbaka i tiden och är baserad på uppgifter i SmiNet. Sifforna kan skilja sig något mot Folkhälsomyndighetens. Under tabellen kan du läsa smittskyddsläkarens kommentar för 2023 och 2022.

Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar i Region Kalmar län

Statistik över anmälningspliktiga sjukdomar i Region Kalmar län
Diagnos 2021 2022 2023 Fördjupad statistik
Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS, invasiv infektion) 6 14 25 GAS, invasiv infektion 2023
Brucellos 1 0 1  
Botulism 0 0 0  
Campylobacter 128 124 126 Campylobacter 2023 
Cryptosporidium (infektion med) 10 14 11 Cryptosporidium 2023 
Covid-19 Se statistik hos Folkhälsomyndigheten
Denguefeber 0 1 1  
Difteri 0 0 0  
Ebola 0 0 0  
Echinokockinfektion 1 0 0  
EHEC (Enterohemorragisk E coli) 22 27 26 EHEC 2023 
Entamöba histolytica 0 0 0  
ESBL 176 174 218 ESBL 2023 
ESBL-carba 3 3 4 ESBL-carba 2023 
Fågelinfluensa (H5N1) 0 0 0  
Giardia 19 18 13  
Gonorré 9 20 23 Gonorré 2023
Gula febern 0 0 0  
Haemophilus influenzae (invasiv infektion) 3 7 7  
Harpest (tularemi) 2 0 0  
Hepatit A 1 0 1  
Hepatit B 6 16 11  
Hepatit C 24 31 23 Hepatit C 2023
Hepatit D 0 0 0  
Hepatit E 0 0 0  
HIV-infektion 3 10 3  
HTLV I eller II 0 0 0  
Influensa 85 468 475  
Kikhosta 0 0 6  
Klamydiainfektion 498 469 516 Klamydia 2023
Kolera 0 0 0  
Legionellainfektion 2 8 4 Legionella 2023
Leptospirainfektion 0 0 0  
Listeriainfektion 5 4 4 Listeria 2023
Malaria 0 3 5  
Meningokockinfektion (invasiv infektion) 0 0 1  
Mers-virusinfektion 0 0 0  
Mjältbrand 0 0 0  
Mpox   1 0  
MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) 83 96 90 MRSA 2023
Mässling 0 0 0  
Paratyfoidfeber 0 0 0  
Papegojsjuka, ornitos 6 6 9 Papegojsjuka 2023
Pest 0 0 0  
Pneumokocker med nedsatt känslighet för PcG (infektion med) 4 3 6  
Pneumokockinfektion (invasiv infektion) 14 35 34 Pneumokockinf. invasiv 2023
Polio 0 0 0  
Påssjuka 0 0 0  
Q-feber 0 0 0  
Rabies 0 0 0  
Rotavirus   3 10  
Röda hund 0 0 0  
Salmonellainfektion 25 25 34 Salmonella 2023
Sars, svår akut respiratorisk sjukdom 0 0 0  
Shigellainfektion 1 1 2  
Sorkfeber (Nephropathia epidemica) 0 0 0  
Stelkramp 0 0 0  
Syfilis 0 4 7 Syfilis 2023
TBE, fästingburen hjärninflammation 8 5 9 TBE 2023
Trikinos 0 0 0  
Tuberkulos 2 14 6 Tuberkulos 2023
Tyfoidfeber 0 0 0  
Vibrioinfektion (exklusive kolera) 4 4 1 Vibrio 2022
Viral meningoencefalit (utom TBE) 11 9 9 Viral meningoencefalit 2023
Virala hemorrhagiska febrar (exklusive dengue och sorkfeber) 0 0 0  
VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) 1 15 0 VRE 2023
Yersinia 2 4 3  

Smittskyddsläkarens kommentar för 2023

Under 2023 sågs en tydlig ökning av infektioner med invasiva grupp A-streptokocker, salmonella och kikhosta. Gonorré har fortsatt att öka, både i regionen och nationellt.  Klamydia ökade i länet under 2023. Flera infektioner ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Utbrottet av VRE är över och inga fall av VRE konstaterades under 2023. 

Smittskyddsläkarens kommentar för 2022

Under pandemin minskade smittspridningen av flera smittsamma sjukdomar till följd av restriktioner och minskat resande. Under 2022 ses en återgång till prepandemiska nivåer för bland annat invasiva pneumokockinfektioner, invasiva grupp A-streptokock-infektioner, legionella och tuberkulos. Spridningen av kikhosta upphörde i princip under pandemin och har inte kommit igång ännu. Då befolkningen inte utsatts för kikhosta på flera år finns risk för utbrott när infektionen återkommer. VRE ökade kraftigt i länet under 2022. Orsaken var ett vårdrelaterat utbrott på två av länets sjukhus. Även antalet fall av gonorré i länet har ökat under 2022, en utveckling som också ses nationellt. Klamydia minskar istället, både i länet och nationellt.