Sjukresor med Kalmar länstrafik

Sjukresor är resor som görs till/från hem och sjukvården för planerad vård/behandling.

En man med rullator som kliver ur ett servicefordon

En sjukresa görs för:

 • vård vid sjukdom
 • tandvård
 • barn- och mödravård
 • preventivmedelsrådgivning
 • abort- och steriliseringsrådgivning
 • tillhandahållande av hjälpmedel
 • habilitering och rehabilitering
 • donation av organ
 • ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag).

En sjukresa görs för vissa resor vid förebyggande sjukvård eller vaccination:

 • Resor till mammografi ersätts först efter sjukdom upptäcks eller remiss finns skriven.
 • Resor för vaccination mot influensa ersätts för personer som under året fyllt 65 år eller är äldre och personer med hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom om sjukdom styrks av vårdgivare. För resa till primärvård och tandvård erhålls reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning inom hemkommunen. 

Det kan alltså handla om:

 • Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.
 • Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när patienten ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.
 • Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.

För resa till primärvård och tandvård erhålls reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning inom hemkommunen. 

Det finns olika sjukresor

Sjukresor kan delas upp i 3 delar:

1. Sjukresor med allmän kollektivtrafik

En sjukresa är kostnadsfri för patienten om den sker i den allmänna kollektivtrafiken så som buss eller tåg. I kallelsen till vårdbesöket medföljer en biljett/kupong för resa till och från vårdbesöket. Biljetten/kupongen visas upp vid ombordstigning/biljettkontroll, legitimation ska kunna visas upp. Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglighetsanpassade.

2. Sjukresor i ett servicefordon

Sjukresor i ett servicefordon används när patienten på grund av funktionsnedsättning eller medicinska skäl har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik.  

3. Kombinerad sjukresa i allmän kollektivtrafik och sjukresa i ett servicefordon

Det finns tillfällen då en sjukresa kombineras, det innebär att resan sker både med den allmänna kollektivtrafiken samt med ett servicefordon. Sjukresan är gratis om den längsta sträckan sker med allmän kollektivtrafik. Det innebär att det utgår en egenavgift om den längsta sträckan sker med ett servicefordon.

Inför beställning av sjukresa (när vårdpersonaler ringer till Kalmar länstrafik)

För att Kalmar länstrafik ska kunna utföra en säker transport behöver vårdpersonal lämna ett antal uppgifter vid bokningen av resan. Nedan finns en punktlista på information som är nödvändig att lämna vid en beställning av sjukresa med servicefordon:  

 • Patientens fullständiga personuppgifter.
 • Kan patienten förflytta sig själv till/från vårt fordon från rullstol etc.
 • Patientens vikt och längd (vid behov av bärhjälp eller för att kunna planera transporter).
 • Exakt adress där patienten ska hämtas/lämnas:
  • Gatuadress.
  • Eventuell portkod.
  • Avdelning/Våningsplan.
  • Kontaktuppgifter till den som möter patienten.
  • Hiss, finns det trappor på avlämningsplatsen (raka, svängda, spiraltrappa, material på trappan m.m.).
  • Behov av trappklättrare i dem fall patienten sitter i rullstol och hiss inte finns. Föraren bedömer om trappklättring är möjlig. 
  • Specialutrustning (syrgas, särskilda rullstolar)
   • Eventuella hjälpmedel som ska med på resan, till exempel rollator, rullstol etc. (MAX ett hjälpmedel per resenär).
   • Patientens övriga bagage/personliga tillhörigheter (1 handbagage)
   • Information om följeslagare/ledsagare.
   • När patienten ska resa: Notera avresetid och plats som Kalmar länstrafik har bokat för patienten.

Sjukresor vid luftvägsinfektion

Samåkning är huvudregel i trafikplanering för sjukresor. Om du som vårdpersonal uppger behov av ensamåkning på grund av diagnostiserad luftvägsinfektion ska Kalmar länstrafik boka enligt önskemålet.

Läs mer – Rekommendationer för sjukresor vid luftvägsinfektion.

Rekommendationen är framtagen då vården tillämpar högre försiktighetsåtgärder kopplat till diagnostiserade luftvägsinfektioner jämfört med övriga samhället. Detta då fler sköra personer/patienter vistas inom vården.

Roll och uppdrag kopplat till sjukresor

Kalmar länstrafiks huvuduppdrag är att framföra transporten (fordonet) från punkt A till punkt B. Föraren ansvarar för att säkerställa att kunden/patienten kommer in och ur fordonet om det saknas ledsagare.

Förarens ansvar i sjukresor med servicefordon

Föraren ansvarar för att framföra fordonet trafiksäkert enligt gällande regelverk. Föraren ansvarar för säkerheten ombord samt att säkerställa att utrustning och hjälpmedel är förankrade under färd. Föraren ansvarar för att samtliga bär säkerhetsbälte under färd. 

Väntetider

Vid sjukresa i servicefordon finns väntetider som Kalmar länstrafik ska förhålla sig till. Nedan kan du se en kort sammanfattning av väntetiderna. 

 • 0-25 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesök är 1 timme. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket.
 • 26-120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesöket är 1,5 timmar. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket.
 • Inom länet längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesök är 2 timmar. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket.
 • Utanför länet längre än 120 km ska resan ordnas så att maximal väntetid före vårdbesök är 4 timmar. Samma väntetid gäller efter vårdbesöket.

Individuella väntetider kan tillämpas efter rekommendation från vårdgivare. Läs mer i regelverket för sjukresor.

Kontakta kundtjänst

 • Kalmar länstrafiks kundtjänst Serviceresor
 • Telefonnummer

  010-212 10 21

 • Kalmar länstrafiks kundtjänst Linjetrafik
 • Telefonnummer

  010-212 10 00

Relaterad information