Shigellainfektion

Shigellainfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Sjukdomen orsakas av shigellabakterier. Det finns fyra olika arter: Shigella dysenteriae, S. boydii, S. flexneri och S. sonnei. Bakterien utsöndras med avföringen och sprids främst genom smittade födoämnen, till exempel grönsaker som bevattnats med förorenat vatten. Vid dåliga sanitära förhållanden är det inte ovanligt med direkt kontaktsmitta från person till person, och även vid utbrott i Sverige ses ganska ofta sekundärfall.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande
 2. Förhållningsregler
 3. Smittspårning
 4. Anmälan
 5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontakta infektionskonsult vid behov.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter.
Personer inom följande riskyrken är skyldiga att lämna avföringsprov och de ska omplaceras eller avstängas tills de bedöms vara smittfria av sin läkare:

 • De som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel.
 • De som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Förskolebarn

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient - Smittskyddsläkarföreningen

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Behandlande läkare initierar smittspårning genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan. Provta kontakter med symtom. Provta även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Efterhör om barnet vistats på förskolan dagarna före insjuknandet eller om det varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta. 

Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

 

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • om antibiotikabehandling getts
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för shigellainfektion ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Kontakt