Forskning

Region Kalmar läns forskning är viktig för att nå vår vision; tillsammans för ett friskare och tryggare och rikare liv. Den har ett stort värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov och utmaningar hos regionens invånare.