Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Paratyfoidfeber orsakas av Salmonella Paratyphi. Bakterien kan, som andra typer av salmonella, föröka sig i olika livsmedel. Smitta från person till person kan förekomma.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande
 2. Förhållningsregler
 3. Smittspårning 
 4. Anmälan
 5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om paratyfoidfeber, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter.

Personer inom följande riskyrken/riskgrupp är skyldiga att lämna avföringsprov och de ska omplaceras eller avstängas tills de bedöms vara smittfria av sin läkare:

 • De som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel.
 • De som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Förskolebarn

Se smittskyddsblad för läkare och dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan. 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient - Smittskyddsläkarföreningen

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Provta kontakter med symtom samt symtomfria kontakter med riskyrke. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.
Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta))
 • riskyrke/sysselsättning, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för denna
 • att förhållningsregler getts
 • aktuella telefonnummer till patient eller anhörig.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för paratyfoidfeber ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Kontakt