Videomöten

Det finns ett antal videolösningar som du kan stöta på i samband med digitala möten. Här beskrivs de videomöteslösningar som vi använder i Region Kalmar län.