Inloggning till intranätet Navet

Här hittar du som är anställd i Region Kalmar län information om hur du loggar in på intranätet Navet när du befinner dig utanför Region Kalmar läns lokaler.

En datorskärm som visar intranätet Navet.

För att ansluta till Navet utanför jobbet kan du använda en regiondator med VPN installerat.

VPN är ett program som gör det möjligt att komma åt Region Kalmar läns nätverk och datamiljöer på distans utanför våra lokaler, till exempel hemifrån eller på resa.

  • VPN kan enbart köras från en regiondator, inte privat dator.
  • VPN-programmet körs igång automatiskt så fort den känner av att datorn befinner sig utanför Region Kalmar läns nätverk.

För att komma igång och kunna använda VPN så kontaktar du Supportcenter IT på telefon 0480-84038.

Använd din privata mobil eller dator

Du som anställd kan också logga in och komma åt intranätet när du är utanför Region Kalmar läns nätverk oberoende av vilken typ av enhet du använder dig av.

Klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna på skärmen, efter lyckad inloggning omdirigeras du till Navet.