Vårdval tandvård

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn, ungdomar och unga vuxna, 3-23 år, en regelbunden och fullständig tandvård. Vården ska tillgodose patienternas behov av trygghet och vara lättillgänglig.

Region Kalmar län  valfrihetssystem för allmäntandvård 3-23 år heter Vårdval Tandvård i Kalmar Län.