Kolera

Kolera är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Klassisk kolera är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad har hög dödlighet. Med en effektiv vätskeersättning förbättras prognosen avsevärt. Sjukdomen sprids via förorenat dricksvatten och uttalade epidemier brukar kunna uppträda i spåren av naturkatastrofer såsom jordbävningar. Sjukdomen finns inte i Sverige men bakterien kan isoleras från utlandsresenärer som smittats vid vistelse där kolera finns.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Vid stark klinisk misstanke om kolera samt vid bekräftad kolera, kontakta smittskyddsläkaren per telefon.

Förhållningsregler

Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.

Smittspårning

Görs i samråd med smittskyddsläkare.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för kolera ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Kontakt

Smittskyddsläkaren i Kalmar län