Ping Pong lärplattform

I vår lärplattform Ping Pong kan du anmäla dig till olika kurser som Region Kalmar län arrangerar.

Externa användare

Du som inte arbetar inom Region Kalmar län kan logga in med bankID, mobilt bankID eller Freja eID och skapa ett konto i Ping Pong lärplattform. Du hittar kurskatalogen under menyvalet ”Aktiviteter” eller via knappen ”Till Kurskatalogen” till höger på startsidan.

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i kurskatalogen, denna hittar du via menyvalet Aktiviteter och välj därefter Kurskatalog.

Utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs och kurstillfälle du vill ansöka till. Nedanför kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl dig.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. 

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i kurskatalogen, till höger visas en knapp för att avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen eller samordnaren.

Har du frågor om Ping Pong lärplattform och inloggning kan du kontakta hr-systemsupport@regionkalmar.se