Kunskapsstöd

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp håller på att tas fram för ett antal sjukdomsområden. Vårdförloppen syftar till att skapa en jämlik vård med hög kvalitet i hela landet.

Läs mer om personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Till Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Lokala kunskapsstöd och vårdriktlinjer 

Kunskapsstöd och vårdriktlinjer som rör verksamheter inom Region Kalmar län samlas här på Vårdgivarwebben. Riktlinjerna sorteras efter det nationella kunskapsstyrningssystemet. 

Till Vård och behandling 

Kontaktpersoner