Avtal privata specialister

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL.

Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer och blanketter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Kalmar län via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning