Nära vård

Region Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård.

En hand som håller en äldre människas hand