Person- och familjecentrerat förhållningssätt

Person- och familjecentrerat arbetssätt är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar.

Studiecirkel 

Kliniskt träningscenter anordnar studiecirklar om person- och familjecentrerat arbetssätt löpande. Som deltagare i studiecirkel får du möjlighet att dela med dig av erfarenheter och reflektioner i en mindre grupp med medarbetare från region och kommun och även patienter och anhöriga.

Vid frågor kontakta:
Kalmar: Camilla Ed Sjöbäck
Västervik: Lena Karlsson 
Oskarshamn: Kristin Axelsson 

Kontakt 

Vill du och din verksamhet ha stöd i att arbeta mer person- och familjecentrerat? Kontakta din verksamhetsutvecklare för stöd i att komma igång.

Du kan även få stöd via Kliniskt Träningscenter, KTC.

Marie Åberg Pettersson
Chef Länsövergripande KTC
Tfn: 0480-445349, 0707 365 243

Magnus Persson
Utvecklingsdirektör
Tfn: 0480-845 25, 073-084 07 81