Person- och familjecentrerat förhållningssätt

Person- och familjecentrerat arbetssätt är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar.

Par som samtalar vid köksbordet.

Studiecirkel 

Kliniskt träningscenter anordnar studiecirklar om person- och familjecentrerat arbetssätt löpande. Som deltagare i studiecirkel får du möjlighet att dela med dig av erfarenheter och reflektioner i en mindre grupp med medarbetare från region och kommun och även patienter och anhöriga.

Vid frågor kontakta:
Kalmar: Camilla Ed Sjöbäck
Västervik: Lena Karlsson 
Oskarshamn: Kristin Axelsson 

Kontakt 

Vill du och din verksamhet ha stöd i att arbeta mer person- och familjecentrerat? Kontakta din verksamhetsutvecklare för stöd i att komma igång.

Du kan även få stöd via Kliniskt Träningscenter, KTC.

Marie Åberg Pettersson
Chef Länsövergripande KTC
Tfn: 010-358 03 49, 0707 365 243

Magnus Persson
Utvecklingsdirektör
Tfn: 010-358 45 25, 073-084 07 81