Träffpunkt allmänmedicin

Träffpunkt allmänmedicin är ett forum för allmänläkares professionella utveckling. Av allmänläkare för allmänläkare -med syfte att stärka Region Kalmar läns primärvård med kvalitetsanalys kopplat till allmänläkarens kompetensutveckling.

Träffpunkt allmänmedicin syftar till att stimulera det allmänmedicinska uppdraget och ska vara ett värdeskapande och utvecklande forum för allmänläkare. För att kunna erbjuda allmänheten god allmänmedicin behövs allmänmedicinska team där allmänläkarens kompetens kompletteras.

Våra träffar

Utifrån aktuellt ämne bjuds därför andra professioner in att delta i och bidra till den verksamhetsnära kvalitetsdialogen.

Vid varje träff erbjuds en presentation av ett utvalt ämne följt av kvalitetsdialog i den egna verksamheten, eller digitalt tillsammans med andra enheter. Oftast genom indikatorer i Medrave/primärvårdskvalitet.

Centralt är att ställa sig frågor som:

  • Känner vi människorna bakom indikatorn?
  • Kan vi erbjuda bättre kvalitet genom att ändra på våra arbetssätt för de här människorna?
  • Vad blir i så fall våra tre första steg?

Mötestider

Mötestiden för träffpunkt allmänmedicin är torsdagar klockan 08.30-10.00 och mötet sker i Zoom. Länk till mötet finns här nedan. 

Träffpunkt allmänmedicin 2024

Träffpunkt allmänmedicin 2023 

Träffpunkt allmänmedicin 2022 

Kontakt 

Redaktionen för Träffpunkt allmänmedicin är förankrad i MAL-nätverket.