Träffpunkt allmänläkare

Träffpunkt allmänläkare är ett forum för allmänläkares professionella utveckling. Av allmänläkare för allmänläkare -med syfte att stärka Region Kalmar läns primärvård med kvalitetsanalys kopplat till allmänläkares kompetensutveckling.

Träffpunkt allmänläkare syftar till att stimulera det allmänmedicinska uppdraget och ska vara ett värdeskapande och utvecklande forum för allmänläkare. För att kunna erbjuda allmänheten god allmänmedicin behövs allmänmedicinska team där allmänläkarens kompetens kompletteras.

Våra träffar

Utifrån aktuellt ämne bjuds därför andra professioner in att delta i och bidra till den verksamhetsnära kvalitetsdialogen.

Vid varje träff erbjuds en presentation av ett utvalt ämne följt av kvalitetsdialog i den egna verksamheten, eller digitalt tillsammans med andra enheter. Oftast genom indikatorer i Medrave/primärvårdskvalitet.

Centralt är att ställa sig frågor som: Känner vi människorna bakom indikatorn? Kan vi erbjuda bättre kvalitet genom att ändra på våra arbetssätt för de här människorna? Vad blir i så fall våra tre första steg?

Mötestider

Träffpunkt allmänläkare ses ungefär var fjärde vecka. Mötestiden är tisdagar 13.00-15.00 och mötet sker i Zoom. Du hittar alla träffar i Navets kalender där du även kan lägga in mötet i din outlook kalender. Länk till mötet finns i kalendern och skickas ut till allmänläkare i Region Kalmar län, du hittar den även här ovanför texten. 

Till Navets kalender.

Träffpunkt allmänläkare 2022 

Träffpunkt allmänläkare 2023 

Kontakt 

Sammankallande för träffarna är Susanna Althini. Redaktionen för Träffpunkt allmänläkare är förankrad i MAL-nätverket.