IT-förvaltningens nyhetsbrev

IT:s nyhetsbrev kommer ut en gång i månaden med syftet att sprida information om nyheter och förändringar som är IT-relaterade med fokus på förändringar i Cosmic och övriga IT-system.

Händer på ett tangentbord.