Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Sjukdomen tyfoidfeber orsakas av Salmonella Typhi, som endast förekommer hos människa och som utsöndras med avföringen. Bakterien kan föröka sig i olika födoämnen. Smittöverföring sker framför allt via förorenat vatten eller livsmedel, men även från person till person.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande
 2. Förhållningsregler
 3. Smittspårning 
 4. Anmälan
 5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om tyfoidfeber, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter.

Personer inom följande riskyrken/riskgrupper är skyldiga att lämna avföringsprov och de ska omplaceras eller avstängas tills de bedöms vara smittfria av sin läkare:

 • De som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel.
 • De som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Förskolebarn

Se smittskyddsblad för läkare samt dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Smittspårning

Provta kontakter med symtom. Provta även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient - Smittskyddsläkarföreningen

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • eventuell misstanke om smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för denna
 • att förhållningsregler getts
 • uppgift om eventuell vaccination
 • aktuella telefonnummer till patient eller anhörig

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för tyfoidfeber ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Kontakt