Kompetenscentrum KC

Kompetenscentrums verksamheter är förlagda till sjukhusen och erbjuder regionens medarbetare och samverkanspartner lärande och träning i praktiska färdigheter, simuleringsövningar och scenarioträning i team.

Våra nya fokusområden framöver inkluderar nu även:

  • Person- och familjecentrerat arbetssätt
  • Digitalisering och eHälsa
  • Bemötande
  • Hot och våld
Två glada kvinnor som övar tillbannas