Länsgemensam ledning i samverkan

Välkommen till samlingssidan för samverkan mellan länets kommuner och Region Kalmar län. Här samlas alla beslutade överenskommelser och praktiska anvisningar inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt skolan. Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Kalmar län!