Hepatit C

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ett positivt anti-HCV kan markera aktuell eller utläkt infektion. Mikrobiologen utför konfirmerande tester men ibland behövs dessutom komplettering med HCV-RNA PCR (Hepatit C virus RNA i Cosmic) för att bekräfta diagnosen.

Ge patienten information om hepatit C, inklusive hur det smittar och informera om att det finns bra behandling - se smittskyddsblad för läkare.

Alla patienter med hepatit C ska remitteras till infektionskliniken för behandling.

Bedömning om patientens hepatit C är utläkt görs av infektionsspecialist. Infektionsläkare meddelar smittskyddsläkaren vid utläkta fall enligt särskild rutin.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient - Smittskyddsläkarföreningen

Översatta smittskyddsblad - Vårdgivarguiden Region Stockholm

Smittspårning

Smittspårning kan vid behov påbörjas av den läkare som erhåller provsvaret. Se smittskyddsblad för relevanta frågor och omfattning. Infektionskliniken kompletterar smittspårningen.

Innebär att ta hepatit C-prov på aktuell sexualpartner och barn till kvinnor med hepatit C. Vid akut hepatit C smittspåras kontakter sex månader bakåt.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Om infektionen bedöms vara akut dvs. att patienten smittats under de senaste 12 månaderna ska detta anges i anmälan. Eftersträva alltid att besvara samtliga frågor i smittskyddsanmälan. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för hepatit C ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Kontakt