Avtal fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF.

Fysioterapeut som möter en patient.

Som fysioterapeut kan du bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Kalmar län via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutats av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen om ersättning för fysioterapi (1994:1120)

Rutiner

Rutin för ersättning till fysioterapeuter för vissa samverkansmöten 

Blanketter

Uppsägning av avtal 

Ändringsanmälan 

Ersättningsetablering

Ersättning - anmälan om försäljning 

Ersättningsetablering, blankett 

Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet

Anmälan om tillfälligt vikariat 

Särskilt arvode

Särskilt arvode - ansökningsblankett 

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode 
(Observera att beloppen ej är de aktuella i vägledningen)

Arvodeskategori A- och B-mottagning

Enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på sjukgymnast/fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Förordningen om ersättning för fysioterapi

Anmälan och utredning om arvodeskategori 

Beställa dator, skrivare, dikteringsmodul mm

IT-produkter med priser

Mötesdokumentation

Fysioterapeutträff 2023-03-31

Inspelning från mötet - del ett 

Inspelning från mötet- del två