Vårdval Hälsoval

Uppdraget i Hälsoval Kalmar län innehåller grundläggande principer som att vården ska vara av god medicinsk kvalitet och ha en hög tillgänglighet.