Gonorré

Gonorré är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om gonorré inklusive hur det smittar. Patienter med gonorré ska alltid handläggas på STI-mottagningen i Kalmar eller Västervik som behandlar, smittspårar och vid behov kompletterar med utökad provtagning/undersökning. Snabb kontakt med STI-mottagningen är därför nödvändig. Observera att uppgifter om sexuella kontakter inte ska förekomma i index (en person med positivt testresultat) journal eller i remissen.

Medicinsk riktlinje handläggning av misstänkt eller bekräftad STI enligt smittskyddslagen

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad för patienter. Förhållningsregler ska ges av behandlande läkare (den som tar emot provsvar), även om patienten remitteras vidare.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning sker via STI-mottagningen i Kalmar eller Västervik, vilket innebär att vårdgivaren informerar, och får bekräftat, att gonorréprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Anmälan ska alltid göras av behandlande läkare (den som tar emot provsvaret), även om smittspårning/behandling remitteras till annan vårdgivare. Ange till vilken STI-mottagning patienten remitterats till. En kompletterande anmälan görs av STI-mottagningen när smittspårningen är uppstartad.

Alla STI anmäls med rikskod (dvs året då personen är född samt de fyra sista siffrorna i personnumret). Använd ”Annat nummer” för patienter som saknar person- eller samordningsnummer, till exempel för asylsökande.

Eftersträva alltid att besvara samtliga frågor i smittskyddsanmälan. 

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och behandling för gonorré ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Kontakt