Sjukvård vid publika evenemang

Många publika arrangemang kan utgöra en högre säkerhetsrisk och därmed en högre belastning på sjukvården. Region Kalmar län har därför tagit fram en riktlinje som beskriver arrangörens respektive Region Kalmar läns ansvar för sjukvård vid publika evenemang. 

Sportevenemang