Akut vård

Akut vård innefattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

Nationellt programområde akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.