Smittskydd

Smittskydd omfattar ett brett fält - från förebyggande arbete till epidemibekämpning.

För hygienfrågor inom vård och omsorg hänvisas till vårdhygien