Botulism

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Clostridium botulinum är en strikt anaerob bakterie, det vill säga den tillväxer endast i syrefri miljö. Den är sporbildare. Såväl bakterier som sporer finns i jord, i djurexkrementer och i bottenslammet i olika vattendrag. Sporerna förekommer därför ofta i födan men förstörs i regel vid tillredning och konservering. Om tillredningen/konserveringen är ofullständig kan sporerna överleva och börja växa ut, förutsatt att miljön är syrefri. Botulism är en förgiftning (och inte en infektion). Toxinet bildas när sporerna växer ut. Det är värmekänsligt och förstörs vid kokning. Toxinbildning motverkas av sur och/eller salt miljö. Toxinet blockerar nervimpulserna till tvärstrimmig muskulatur och ger förlamningar i bland annat andningsmuskulaturen. Behandling sker med antitoxin.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om botulism skall behandlande läkare omgående kontakta smittskyddsläkare och infektionsbakjour telefonledes för vidare handläggning.

Smittspårning

Smittspårning sköts i samråd med smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten. Om inhemsk smitta involveras även livsmedelsinspektör och Livsmedelsverket.

Det är av största vikt att andra personer som kan ha ätit av födan blir spårade och att de som skulle kunna ha förgiftad mat hemma blir informerade. Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange aktuellt telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan. 

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Statistik

Sedan 1969 har omkring 30 fall av botulism rapporterats i Sverige. I fyra fall har kryddsill angetts som smittkälla, fyra personer har smittats av rökt lax och tre personer av gravad fisk. Fall av sårbotulism finns rapporterat hos iv-missbrukare. Spädbarnsbotulism är ovanligt i Sverige.

Kontakt