Tolk

Tolk kan innebära tolkhjälp för hörselskadade men också tolk för olika språk. I båda fallen har patienter rätt att få tolkhjälp genom regionens försorg ihop med sitt vårdbesök.

Samtliga tolkar och språkstödjare har tystnadsplikt. Tystnadsplikten är bestående och står kvar även efter att de lämnat arbetsplatsen eller uppdraget.