Hepatit E

Hepatit E är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Hepatit E-virus utsöndras med avföringen och sprids via förorenat vatten eller förorenat livsmedel, till exempel otillräckligt tillagat kött. Virus har isolerats från framför allt gris, men även från andra djurarter bland annat vildsvin, hjortdjur med flera, och det har spekulerats om flera djurarter kan spela roll för smittspridningen. Inkubationstiden anses vara fyra till sex veckor. Hepatit E-infektion kan ge typiska gulsotssymptom som gulhet i hy och ögonvitor, feber, aptitlöshet och svullnad och ömhet över levern. Symtomens allvarlighetsgrad varierar dock stort från obetydliga eller inga alls till allvarlig infektion. Liksom hepatit A är sjukdomen i regel godartad och går aldrig över i kroniskt stadium. Immunsupprimerade patienter kan dock få en kronisk sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande
 2. Förhållningsregler
 3. Smittspårning 
 4. Anmälan
 5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit E, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontakt med infektionsläkare rekommenderas. Om inläggning: enkelrum.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patienter - Smittskyddsläkarföreningen

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Smittspårningen syftar till att identifiera smittkälla och exponerade individer (vid samma smittotillfälle som indexfallet eller av indexfallet). Provtagning av kontakter enligt smittskyddsbladet, samråd med smittskyddsläkare. Informera smittskyddsläkare om indexfallet eller familjemedlem går i förskola eller har riskyrke. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta. Om matrester/förpackningar från smittotillfället finns kvar kan dessa sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för denna
 • att förhållningsregler getts
 • aktuella telefonnummer till patient eller anhörig.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för hepatit E ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.