Beställning av ej akut ambulanstransport

Beställning av transport av patient mellan sjukvårdsinrättningar, eller till/från bostaden.

Beställning av vägburen ambulanssjukvård

Nytt fönster öppnas för webbeställning av ambulans via SOS Alarm. Instruktion

Ambulanstransportremiss

Ambulanstransport-remiss - Skrivs ut, ifylls och lämnas vid ambulanstransport till ambulanspersonalen.

Beställning av luftburen patienttransport flygplan

Överflyttning av patient i behov av ambulanssjukvård som överstiger 250 km genomförs normalt med luftburen ambulanssjukvård flygplan.

Vårdgivare i Region Blekinge, Kalmar och Kronoberg beställer luftburen transport genom SOS Alarm Växjö.

  • Vid akut livshotande tillstånd ring 112 för beställning överflyttning av patient
  • Vid icke akut livshotande tillstånd beställ överflyttning av patient via:
    1. Ambulansbeställning (webb)
    2. 0470–23 000

Ambulansdirigent och/eller ledning ambulanssjukvård kan kontakta för behov kompletterande information.

Ansvar för beställande vårdgivare se senaste version av SOSFS 2009:10 Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. – Socialstyrelsen.

Koordinering av överflyttning sker med stöd av ambulansdirigent SOS Alarm Växjö i samordning med regionens ledning för larmcentral. SOS Alarm kontaktar flygkoordineringscentralen (FKC) som övertar ansvaret för beställningen. KSA beställning av ambulansflyg 

Beställning av luftburen ambulanssjukvård ambulanshelikopter

Kontakta respektive region.

Beställning av planerad vattenburen ambulanssjukvård

För sjukresa kontakta KLT beställningscentral telefonnummer 010 - 21 21 021. För ambulanssjukvård kontakta SOS Alarm 0470-23 000.