Ansökan och bilagor

Skriftlig ansökan

Skriftlig ansökan ska göras på ansökningsblanketten nedan. Ansökan sänds till nedanstående adress för handläggning märkt "Vårdval Psykisk Hälsa Primärvård".  

Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård
Region Kalmar Län
Box 601, 391 26 Kalmar

Avtal

När en vårdgivare ansökt och blivit godkänd skrivs avtal mellan regionen och denna.

Annonsering

Annonsering och prövning av ansökningar sker löpande. Regionen annonserar enligt Lagen om valfrihet (LOV) på Kammarkollegiets Valfrihetswebb: Valfrihetswebben