Nutrition

Här finns information om rutiner för nutritionsarbete, kostråd till patienter, remissmallar, näringsdrycker, sondnäring, och koster på sjukhusen.

Remiss till dietist 

Här finns remissmallar som kan användas av legitimerad personal som jobbar i någon kommun:

Remissmall Kalmar 
Remissmall Oskarshamn 
Remissmall Västervik 

Här finns vägledning för dig som remitterar i Cosmic:

Remiss till dietist i Cosmic

Flödesschema för nutritionsbehandling

Flödesschema nutritionsbehandling

Guider för val av näringsdryck 

Här har dietisterna samlat information om näringsdrycker.

Utbudet av näringsdrycker är stort och det kan vara svårt att veta vilken sort man ska välja. Därför finns några "Guider" som kan underlätta. Vi utgår ifrån hela det upphandlade utbudet och plockar fram några produkter med bra innehåll av energi och näring i förhållande till pris och volym.

Näringsdrycker grundsortiment 

Konsistensanpassade näringsdrycker

Laktosinnehåll i näringsdrycker

Rutiner vid förskrivning av näringsdrycker

Senaste upphandlingen gäller från 1 april 2021:

Upphandlade näringsdrycker 

Upphandlade berikningsprodukter 

Här kan du läsa mer om Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län

För inneliggande patienter finns möjlighet att ordinera näringsdryck i journaldatasystemet Cosmic.

Sondnäring

Utbudet av sondnäring är stort och det kan vara svårt att veta vilken sort man ska välja. Därför har dietisterna gjort en guide som passar de flesta patienter.

Sondnäring grundsortiment 

Upphandlade sondnäringar 

Här kan du läsa mer om Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län (Del 5 Övriga insatser vid särskilda behov)

Rutiner för sondnäring

Rutiner vid förskrivning av sondnäring 

Rutiner vid förskrivning av förbrukningsartiklar för sondmatning

Rutiner vid sondmatning – vuxna 

Rutiner för sondnäringspumpar 

Allmän information om Compat Ella pumpen 

Läkemedel för enteral administrering via enteral
infart/sond
 -  länsövergripande rutin för hur man bör göra med läkemedel när är patienten har sond eller PEG. Kan användas på sjukhusen och i kommunal sjukvård.

Sväljningsbedömning - en bedömning av patientens sväljförmåga bör alltid göras vid misstanke om sväljningsproblem, dysfagi.

Patientkoster på sjukhusen i länet 

Här hittar du information om de olika kosterna som finns på sjukhusen i länet.

Informationen är en vägledning för måltidsvärden som arbetar i avdelningsköket. Den kan också vara ett stöd för vårdpersonal i nutritionsarbetet på avdelningen. Vårdpersonal i kommuner och primärvård kan här få kännedom om vilka koster sjukhusen serverar.

Munhälsa 

En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Munhälsan påverkar förmågan att äta.

Mer information om munhälsa på senioralert.se.

Mat- och vätskeregistrering 

Mat- och vätskeregistrering är ett hjälpmedel för bedöma intaget av energi/kalorier och vätska.

Blanketterna här nedan kan användas för att notera vad patienten äter och dricker.

I Energiguiden finns uppgifter om hur mycket energi/kalorier maten innehåller. Observera att värdena för huvudrätter och desserter är beräknande efter maten på sjukhusen i Kalmar län.

Mat- och vätskeregistrering, allmän 
Blanketten passar till de flesta patienter.

Mat- och vätskeregistrering, ERAS 
Blanketten är framtagen för patienter i ERAS-projektet.

Energiguide 
Här finns uppgifter om hur mycket energi/kalorier maten innehåller.

Anorexi

Vår policy vid anorexi är att man ska komma upp i matmängder enligt listan Mat för en dag. För att minska undervikten behöver man näringsdrycker.

När det gäller listan Mat för en dag så visar den på regelbunden måltidsordning och den mängd man behöver få i sig av olika livsmedel under dagen. Inga lätt eller lightprodukter används. Det är räknat på bordsmargarin 70% och mellanvarianter av mjölk, filmjölk och yoghurt.

Matlistan ger energi som behövs för att kroppen ska fungera, inte till några extra fysiska aktiviteter.

Mat för en dag 1 passar för flickor/kvinnor från ca 10-årsålder, den ger ca 2100 kcal. Mat för en dag 2 passar för pojkar/män, den ger ca 2500 kcal.

Obs kalorisiffrorna är bara till för personalen. Till patienterna säger vi att det är den mängd mat/energi man behöver för att kroppen ska fungera.

Här hittar du matlistor och PM för behandling av anorexi:

Mat för en dag 1

Mat för en dag 2

PM för näringsdryck 

PM för upptrappning

Informationsmaterial för omsorgspersonal 

Folder - tips för att locka fram aptiten 

SNR, Svenska näringsrekommendationer, som nämns i filmerna ska numera vara NNR, Nordiska näringsrekommendationer.

I filmerna nämns även frysta bär, använd inte frysta bär då det finns risk att de innehåller virus som kan orsaka sjukdom. 

FöreläsningDen viktiga maten - mellanmålets betydelse för äldre och sjuka

Praktiska tips på goda, lättlagade och energitäta mellanmål. Dietist Kerstin Arvidsson och nutritionssjuksköterska Monica Hellgren inom Region Kalmar län föreläser om kostens betydelse för äldre personer samt vid sjukdom.

Mellanmål, del 1 - teori

Mellanmål del 2, praktiska tips. I filmen nämns frysta bär, använd inte frysta bär, det finns risk att de innehåller virus som kan orsaka sjukdom. 

Instruktionsfilm: Förebygga och behandla undernäring

Film som riktar sig till omsorgspersonal. Beskriver hur man skapar näringsrika mellanmål och förebygger och behandlar undernäring hos äldre personer.

Del 1 - Förebygga och behandla undernäring

Del 2 - Tugg- och sväljsvårigheter

Del 3 - Näringsriktiga mellanmål, praktiska tips. I filmen nämns frysta bär, använd inte frysta bär, det finns risk att de innehåller virus som kan orsaka sjukdom. 

Kontakt 

Har du synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna:

Camilla Ed Sjöbäck, nutritionssjuksköterska, Kompetenscentrum.

Kerstin Arvidsson, dietist, Kalmar.