Kontakt

Försäkringsmedicinsk funktion

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

Magnus Appert
Sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Telefon: 072-462 96 68

Försäkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Medlemmar
Magnus Appert, ordförande, sakkunnig läkare försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin
Malin Häglund, rehabkoordinator
Katarina Joelsson, distriktsläkare
Maria Striegel, distriktsläkare
Niki Sundström, överläkare Ortopedi
Lucian-Ioan Pop, specialistläkare Psykiatri
Susanne Jonsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Marie Hansson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk Rådgivare Försäkringskassan
Cecilia Sundbring Sektionschef på Arbetsförmedlingen