Föräkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Medlemmar
Magnus Appert, ordförande, sakkunnig läkare försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin
Malin Häglund, rehabkoordinator
Katarina Joelsson, distriktsläkare
Maria Striegel, distriktsläkare
Lucian-Ioan Pop, specialistläkare Psykiatri
Susanne Jonsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk Rådgivare Försäkringskassan
Cecilia Sundbring Sektionschef på Arbetsförmedlingen