Vårdlots vårdgaranti

När inte vårdgarantin kan uppfyllas, är vårdlotsens roll att vara stöd till verksamheterna att hitta annan vårdgivare.

Verksamhetens ansvar

Verksamheten ska aktivt hjälpa patienten till vård hos annan vårdgivare om de själva inte kan ge vård inom vårdgarantins tidsgränser. Verksamheter ska först eftersöka annan vårdgivare inom Region Kalmar län. Om vårdgivare inte återfinns inom Region Kalmar län kontaktar verksamheten regionens vårdlots som efterhör möjlighet att lotsa patient till annan vårdgivare inom sydöstra sjukvårdsregionen, om detta inte är möjligt till vårdgivare med avtal inom eller utanför Region Kalmar län.

När det fastställts att patient ska lotsas till annan vårdgivare ska:

  1. Ett informationsbrev lämnas till patienten.
    Informationsbrev Vård utanför Region Kalmar län
  2. En remiss utfärdas i RUS-systemet. 
    Lathund RUS-remiss  
  3. Om behov finns utfärdas anhörigintyg.
    Lathund skapa Anhörigintyg i redan befintlig remiss i RUS.
  4. Adress dit remiss och betalningsförbindelse ska skickas förmedlas via regionens vårdlots. Frågor kan mejlas till:  rusfakturor.utomlansvard@regionkalmar.se

Du som arbetar inom Region Kalmar län kan även läsa om processen i regionens ledningssystem: 

Process i ledningssystem - Vårdlotsa patient (kräver behörighet till regionens nätverk).

Vårdlotsens ansvar

Vårdlotsens ansvar är att vara stöd till verksamheterna att finna annan vårdgivare, med möjlighet att ta emot patienten inom vårdgarantins gräns. Kontakten med patienten ansvarar verksamheten för.

Vårdlotsen är även stöd i alla frågor som rör vårdgaranti och vårdlotsning till verksamhet och invånare/patienter.

Kontaktuppgifter Region Kalmar läns vårdlots:

Telefon: 0480-831 94
Mail: vardgaranti@regionkalmar.se
Inga personuppgifter ska skickas via mail.

Kontaktuppgifter till vårdlots för invånare och patienter finns här:

Vårdgaranti - 1177 Vårdguiden

Sidan uppdaterad: 9 maj 2022