Öppna forum om nära vård i höst

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På öppna forum finns möjlighet att få veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson

Öppna forum riktar sig till chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård. 

Öppna forum höst 2023 

19 sep kl. 11:00-11:30: Hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser

Marie Tigeryd, folkhälsoutvecklare, om projektet Hälsan spelar roll. Hälsan spelar roll är en kurs för personer med LSS- insats och handlar om att stärka självkänslan och möjligheten att göra hälsosamma val i vardagen. 

Presentation Hälsan spelar roll 

Sandra Vikman och Therese Nygren, projektledare, om fördjupade hälsosamtal inom mödrahälsovården och det stöd som ges för förbättrade levnadsvanor.

Presentation Hälsokoordinator inom mödrahälsovården

Charlotte Lindquist om Häng med oss ut Kalmar. Hur kan friluftsliv användas inom socialpsykiatrin för psykisk, fysisk och social hälsa?

Presentation Häng med oss ut Kalmar 

11 okt kl. 13:30-14:00: Digital förnyelse utifrån invånarens och medarbetarnas behov

  • Martin Alexandersson, verksamhetsutvecklare inom psykiatrin berättar om Blå appen, ett digitalt skattningsverktyg. 
  • Annica Lundell Karlsson pratar om appen Min Livlina - en mobil plattform för att suicidala patienter på ett mer självständigt sätt ska kunna hantera sin kris. 

21 nov kl. 15:00-15:30: Kompetensförsörjning

  • Innehållet för november fortfarande under arbete! 

Anmäl dig för att få Outlookinbjudan en vecka innan samt länken till att se sändningen i efterhand. Sedan deltar du som det passar dig. Delta digitalt eller titta i efterhand. Sändningen är tillgänglig två veckor efteråt.   

Anmäl dig via länken

Öppna forum vår 2023 

9 maj 2023 

Presentationer

Nära vård för barn och unga

Digital ungdomsmottagning 

4 april 2023

Presentationer 

Samsjuklighetsutredningen 

Äldre och alkoholvanor - utvecklingsarbete i Högsby

Inbjudan till remisskonferens samsjuklighetsutredningens slutbetänkande

7 mars 2023

Presentationer 

Äldre i Kalmar län 

Återinläggningar, gemensam granskning 

Säkra vårdövergångar, forskningsprojekt

Tidigare material

6 december 2022

Länsgemensam ledning introduktion

Intressebanken - invånarmedverkan

Diabetes

Rätt kompetens på rätt plats

16 november 2022

Informationsfolder Livsberättargrupper och uppsökande verksamhet Oskarshamns kommun 

Presentation hemsjukvård barnkliniken

Emilia – Romagna studiebesök 18 – 20 juni 2022

4 oktober 2022

Presentation om arbetet med gemensam målbild - Kristina Dahlberg

Hur vet vi vilka invånare i Kalmar län som har störst vård- och omsorgsbehov? - Mathias Karlsson, analytiker