Öppna forum

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På öppna forum finns möjlighet att få veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson
Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson leder Öppna forum för nära vård.

Öppna forum riktar sig till chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård. 

Öppna forum vår 2023

Datum våren 2023

7 mars 15:00-15:30: Äldre och vårdens övergångar
4 april 13:00-13:30: Samsjuklighet, missbruk och beroende
9 maj 11:00-11:30: Barn och ungas hälsa

Anmäl dig för att få Outlookinbjudan cirka en vecka innan samt länken till att se sändningen i efterhand. Sedan deltar du som det passar dig.

Anmälan till Öppna forum vår 2023

Material från öppna forum vår 2023 

9 maj 2023 

Presentationer

Nära vård för barn och unga

Digital ungdomsmottagning 

4 april 2023

Presentationer 

Samsjuklighetsutredningen 

Äldre och alkoholvanor - utvecklingsarbete i Högsby

Inbjudan till remisskonferens samsjuklighetsutredningens slutbetänkande

7 mars 2023

Presentationer 

Äldre i Kalmar län 

Återinläggningar, gemensam granskning 

Säkra vårdövergångar, forskningsprojekt

Tidigare material

6 december 2022

Länsgemensam ledning introduktion

Intressebanken - invånarmedverkan

Diabetes

Rätt kompetens på rätt plats

16 november 2022

Informationsfolder Livsberättargrupper och uppsökande verksamhet Oskarshamns kommun 

Presentation hemsjukvård barnkliniken

Emilia – Romagna studiebesök 18 – 20 juni 2022

4 oktober 2022

Presentation om arbetet med gemensam målbild - Kristina Dahlberg

Hur vet vi vilka invånare i Kalmar län som har störst vård- och omsorgsbehov? - Mathias Karlsson, analytiker