Öppna forum om nära vård

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På öppna forum finns möjlighet att få veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson

Öppna forum riktar sig till chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård. 

Öppna forum höst 2023 

19 sep kl. 11:00-11:30: Hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser

Marie Tigeryd, folkhälsoutvecklare, om projektet Hälsan spelar roll. Hälsan spelar roll är en kurs för personer med LSS- insats och handlar om att stärka självkänslan och möjligheten att göra hälsosamma val i vardagen. 

Presentation Hälsan spelar roll 

Sandra Vikman och Therese Nygren, projektledare, om fördjupade hälsosamtal inom mödrahälsovården och det stöd som ges för förbättrade levnadsvanor.

Presentation Hälsokoordinator inom mödrahälsovården

Charlotte Lindquist om Häng med oss ut Kalmar. Hur kan friluftsliv användas inom socialpsykiatrin för psykisk, fysisk och social hälsa?

Presentation Häng med oss ut Kalmar 

11 okt kl. 13:30-14:00: Digital förnyelse utifrån invånarens och medarbetarnas behov

Annica Lundell Karlsson pratar om appen Min Livlina - en mobil plattform för att suicidala patienter på ett mer självständigt sätt ska kunna hantera sin kris. 

Presentation Min livlina

21 nov kl. 15:00-15:30: Kompetensförsörjning

Hör mer om Degerhamns hemtjänst som slöt ett nytt avtal med Kommunal för att skapa en attraktiv arbetsplats och underlätta rekrytering till södra Öland. Det blev en framgång. De lyckades få full bemanning genom att erbjuda sänkt heltidsmått med bibehållen lön.

Taligenkänning – Hur bidrar det till Nära Vård? Ragnar Styrbjörn, enhetschef Digital Vårdutveckling Region Kalmar län berättar mer om hur taligenkänning kan användas av verksamheter som lägger mycket tid på dokumentation för att bli mer effektiv i arbetet.

Presentation Min livlina

Förankringsdag pågående arbeten i länet 11 oktober 2023

Just nu pågår en stor mängd utvecklingsarbeten runt om i länet för att förflytta oss till en nära och mer effektiv vård. I Hultsfred, Högsby, Västervik och Oskarshamn har tvärfunktionella arbetsgrupper varit igång sedan hösten 2022 med större utvecklingsarbeten. 

Den 11 oktober genomfördes en förankringsdag där arbetsgrupperna berättade mer om sitt arbete.

Vill du titta på en särskild del av dragningarna startar de olika arbetsgrupperna sina delar vid dessa tider:

  • Hultsfred 00:14:45
  • Högsby 00:30:00
  • Oskarshamn 00:46:05
  • Västervik 01:03:44

Öppna forum vår 2023 

9 maj 2023 

Presentationer

Nära vård för barn och unga

Digital ungdomsmottagning 

4 april 2023

Presentationer 

Samsjuklighetsutredningen 

Äldre och alkoholvanor - utvecklingsarbete i Högsby

Inbjudan till remisskonferens samsjuklighetsutredningens slutbetänkande

7 mars 2023

Presentationer 

Äldre i Kalmar län 

Återinläggningar, gemensam granskning 

Säkra vårdövergångar, forskningsprojekt

  • Niklas Teodorsson
  • Vik. Processledare Nära vård, Kommunförbundet Kalmar län
  • Telefonnummer

    010-357 06 74