Klinisk patologi

Klinisk patologi är en länsspecialitet med bårhus, obduktionsverksamhet, patologilaboratorie, cytologilaboratorie med hematologisektion samt punktionsmottagning.

Laboratorierna och punktionsmottagningen är förlagd vid Länssjukhuset i Kalmar. Bårhus finns förlagt vid länssjukhuset i Kalmar samt Västerviks sjukhus. Obduktioner utförs oftast vid länssjukhuset i Kalmar.

Öppettider: 07:30-16:00 måndag till fredag, ej röda dagar. Dag före helgdag kan ha avvikande öppettider, kontakta laboratoriet för mer information, se våra kontaktuppgifter

Våra underavdelningar

Ackreditering

Swedac ackrediteringslogotype ISO-certifiering

Klinisk patologi är ackrediterad enligt ISO 15189, för ackrediterade diagnostikområden var god se ackrediteringens omfattning.

 

 

Kontakt

Verksamhet Adress Telefon
Obduktion och
bårhus, Kalmar
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
0480-812 52
(fax: 0480-44 82 54)
Bårhus, Oskarshamn Hus 8, plan 2
Oskarshamns sjukhus
0491-78 21 42
Bårhus, Västervik Hus 05, plan 2
Västerviks sjukhus
0490-861 51
Cytologilaboratoriet Hus 17, plan 3 
Länssjukhuset
0480-812 43
Patologilaboratoriet Hus 17, plan 3
Länssjukhuset
0480-812 43
Punktionsmottagning Hus 17, plan 3
Länssjukhuset
0480-811 83
Hematologisektionen Hus 17, plan 3
Länssjukhuset
0480-813 45
Molekylärlaboratoriet Hus 17, plan 3
Länssjukhuset
0480-44 87 88

Faktureringsadress: 1555001