Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum arbetar länsövergripande med analyser, undersökningar och behandlingar samt fungerar som vetenskapligt kompetenscentrum.

Totalt är vi ca 260 anställda på Diagnostiskt centrum, som årligen utför 6 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi medverkar i kliniska ronder, kompetensutveckling av vårdpersonal, kvalitetssäkring och patientsäkerhetsarbete. Diagnostiskt centrum fungerar också som vetenskapligt kompetenscentrum. Vi är aktiva inom flera forskningsområden och erbjuder både analytiskt stöd och handledarkompetens vid forskning och utveckling som pågår inom de medicinska verksamheterna.