Klinisk mikrobiologi

Vi är en länsövergripande verksamhet som utför diagnostik av mikroorganismer; bakterier, virus och svampar. Vår verksamhet omfattar påvisande av smittämnen i patientprover genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi, ST-läkare, mikrobiologer, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker.

Swedac ackrediteringslogotype ISO-certifiering

Vi deltar i omfattande externa nationella och internationella kvalitetssäkringsprogram. Dessutom utförs fortlöpande intern kontrollverksamhet av instrument och metoder för att garantera en hög analyskvalitet. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 151 89.

Läs om ackrediteringens omfattning

Rutiner och riktlinjer

Provsvar

Resistensläget i Kalmar län

Kontakt

Öppettider
Telefontid Reception/provinlämning 010-358 14 41:
måndag-fredag 08:00-17:00, lördag-söndag 10:00-12:00

Öppettider Reception/provinlämning: 
måndag-fredag 08:00-17:00, lördag-söndag 08:00-12:00

Besöksadress:
Hus 17, plan 4
Lasarettsvägen 1
Kalmar

Postadress:
Klinisk Mikrobiologi
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Telefon reception/provinlämning: 010-358 14 41
Fax: 010-358 17 38

E-postadress för allmänna frågor: mikrobiologen@regionkalmar.se