Biobank och vävnadsverksamhet

Biobank- och vävnadscentrum omfattar Region Kalmar läns samtliga biobanker samt vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Tillstånd enligt biobankslagen krävs alltid vid studier och forskning som omfattar prover av celler och vävnader (även om proverna inte sparas).

Rutiner och information

Om biobankcentrum

Biobankscentrum har till uppgift att samordna alla biobanker i länet samt att utgöra stöd i biobanksfrågor, bl.a. genom att ge information om biobankslagen och biobanksmaterials användning till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal, forskare och allmänhet.

Centrat skall betjäna alla intressenter av biobankslagen; främst Region Kalmar län med andra vårdgivare, läkemedelsföretag samt press och allmänhet.

Om Vävnadscentrum

Vävnadscentrum har till uppgift att svara för regionens tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar regionens samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Samordnaren är ansvarig handläggare vid enheten.

Benvävnadsinrättning Region Kalmar län

Socialstyrelsen har gett Region Kalmar län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning. Vävnadsinrättningen omfattar länets tre ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheten på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus.

Kontakt