Efterlevandestöd vid suicid

I Kalmar län arbetar vi sedan juli 2022 med att erbjuda de länsinvånare som drabbats av en närståendes suicid ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. Stödet ges både till vuxna och barn (förskoleålder till 17 år).