Efterlevandestöd vid suicid

I Kalmar län arbetar vi sedan juli 2022 med att erbjuda de länsinvånare som drabbats av en närståendes suicid ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. Stödet ges både till vuxna och barn (förskoleålder till 17 år).

Nedan finns information om länets rutin samt stödmaterial för dig i primärvård samt förskola/skola som tillhandahåller efterlevandestöd i din profession. 

Efterlevandestöd vid suicid 

Länsgemensam rutin 

Flödesscheman 

Flödesschema för det akuta skedet

Flödesschema för det uppföljande skedet 

Flödesschema för det uppföljande skedet - minderåriga barn

Rutin primärvård

Rutin för efterlevandestöd primärvård

Rutiner förskola/skola 

Rutin för efterlevandestöd förskola/skola

Rutin för suicid på skola

Informations- och utbildningsmaterial

Vad barnet kan känna 

Till dig som har mist en närstående - folder 

Boktips från SPES  - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

Sidan uppdaterad: 30 juni 2022