Covid-19 vaccination

Här hittar du som är vårdgivare information om vaccinering mot covid-19.

MittVaccin

Hälsodeklaration finns i MittVaccin. 

Användardokumentation och utbildningsmaterial/e-learning för MittVaccin – Cambio

Lathund - Planering och schemaläggning i tidbok i Mittvaccin

Lathunden är framtagen av och för primärvårdsförvaltningen men kan vara bra även för andra verksamheter som stöd i arbetet.

Har du frågor kan du skicka dem till funktionsbrevlådan covid-vaccinering@regionkalmar.se