Vård- och insatsprogram psykisk hälsa

Vård- och insatsprogrammen (VIP) bygger på nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Om vi använder bästa möjliga kunskap i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen ökar förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov. 

Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation.

De nationella vård- och insatsprogrammen är en satsning från Sveriges kommuner och regioner på att förbättra möjligheterna för kommunerna och regionerna att bedriva en god och säker vård och omsorg, baserad på kunskap.

Stöd- och implementeringsmaterial   

Filmer: Varför är det viktigt att vi använder Vård och insats-programmen? 

Camilla Freedeke, socialchef i Kalmar kommun

Charlotte Tebrell, sjuksköterska inom psykiatrin

Film som visar hur du använder dig av insatsprogrammen

Informationsfoldrar 

Folder med målgrupp medarbetare

Folder med målgrupp invånare/brukare

Folder med målgrupp lärosäten

APT-material 

Presentation som beskriver Vård- och insatsprogrammen

Lansering av VIP i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Mer lanseringsmaterial finns på en gemensam webbplats för Sydöstra sjukvårdsregionen: 

Webbplats lansering VIP 

Kontakt

Kontakt