Lathund för vård till asylsökande, flyktingar, papperslösa och EU

Olika grupper av utlandsfödda omfattas av olika regler och avgifter. Lathunden ger information om det som gäller vård och tandvård till asylsökande, flyktingar, papperslösa och EU-migranter.

Asylsökande - vård och tandvård

 

EU-migranter

Alla EU-medborgare har fritt att röra sig mellan EU-länderna. Där kan personer, utan särskilda formaliteter, resa till och vistas i ett annat medlemsland i tre månader.

 

Kvotflykting

Kvotflyktingar är de personer som kommer till Sverige i en planerad inflyttning. De har uppehållstillstånd och bostad när de kommer till Sverige. Flyktingar är asylsökande som har fått uppehållstillstånd (permanent uppehållstillstånd, PUT eller tillfälligt uppehållstillstånd, TUT).

 

Massflyktsdirektivet

Torsdagen den 3 mars 2022 beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.
Läs mer om vad som gäller för personer från Ukraina kring vårdavgifter, registrering, tolk med mera.

 

Papperslösa - personer utan nödvändiga tillstånd

Personer från andra länder som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (pappers-/tillståndslösa) kan gömma sig undan en avvisning eller är kvar efter att ett tillfälligt uppehållstillstånd gått ut.

Personer från andra länder som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (papperslösa eller tillståndslösa) kan vara de som gömmer sig undan en avvisning eller stannar kvar här efter att ett tillfälligt uppehållstillstånd har gått ut. Det kan också vara personer som finns i landet utan att ha gett sig tillkänna för svenska myndigheter eller där visum har gått (alternativ helt saknar visum).

Personer som saknar tillstånd kan leva gömda eller öppet.

Sidan uppdaterad: 23 maj 2022