Akademisk primärvård Öland

Akademisk primärvård Öland (APÖ) är ett samarbete mellan hälsocentralerna i Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga, Borgholm och Mörbylånga kommun och Linnéuniversitetet.

Gruppbild på deltagarna i akademisk primärvård.

Det gemensamma initiativet för APÖ syftar till att öka samarbetet mellan primärvård, kommunal omsorg och universitet för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning inom området.

APÖs huvudfokus ligger på att invånaren ska mötas av en sömlös vård och omsorg utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. APÖ ska bidra till ökad kvalitet inom primärvård och vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare genom tydliga karriärvägar och möjlighet till akademisk meritering, vilket också förväntas underlätta rekrytering av nya medarbetare.

APÖs arbete integreras med pågående forsknings- och utvecklingsarbeten i nära samverkan med omgivande lärosäten. Den verksamhetsförlagda utbildningen av olika professionsgrupper utvecklas med fokus på interprofessionellt lärande, studentaktivt arbetssätt och uppsatsarbeten.

Visionen är att APÖ 2030 ska vara ett centrum för forskning, utbildning och utveckling med medborgaren i centrum.

Kontakt

Heidi Hagerman
Klinisk lektor, VFU ansvarig
heidi.hagerman@lnu.se
0772-28 80 00 (växel), 0480-446361 (direkt)