Styrgrupp

APÖ leds av en styrgrupp bestående av forskningschefen i Region Kalmar Län, verksamhetscheferna vid hälsocentralerna och kommunernas socialchefer, tillsammans med prefekterna för institutionen för vårdvetenskap och institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Styrgruppen träffas 1-2 gånger per termin.

Datum för styrgruppen under hösten 2024 är:

  • 17/9 kl 10.00 
  • 19/11 kl 11.00