Utbildningsberedningen

Inom APÖ bedrivs verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, socionomer och undersköterskor. Viktiga inslag i vår VFU är studentledd mottagning vid hälsocentralerna och en nära samverkan mellan regional och kommunal primärvård.

Vi arbetar med peer-learning som handledningsmodell.

I utbildningsberedningen träffas huvudhandledare för de olika utbildningsprogrammen för diskussion och planering av den pedagogiska verksamheten vid APÖ. Gruppen leds av klinisk lektor.

Har Du frågor eller vill komma i kontakt med oss omkring VFU-frågor är du välkommen att kontakta Heidi Hagerman, klinisk lektor, heidi.hagerman@lnu.se

Datum för vårens möten 2024

2024-05-15 kl. 15.00-16.00 Digitalt möte