Samrådsgrupp

I samrådsgruppen träffas representanter för de olika enheterna inom APÖ för planering och diskussion kring gemensamma aktiviteter och samarbeten.

Samverkan mellan kommunal och regional primärvård är en självklar del av APÖ för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla den framtida hälso- och sjukvården och bedriva vård i ett personcentrerat perspektiv utifrån omställningen till Nära Vård.