Videomöten med patient i eVisit

Region Kalmar län använder verktyget eVisit för videomöten med patient.

Manual vårdgivare

Snabbguide vårdgivare

Manual vårdgivare

Manual invånare/patient

Manual invånare

Manual videomöte med barn

Kallelser

Kallelse videomöte - vuxen

Kallelse videomöten - barn

Gruppmöte via eVisit

eVisit flera deltagare

Informationsmaterial

Folder till patient
(finns även att beställa som tryckt folder i webbutiken)

Utrustning

Du beställer utrustning för digitalt vårdmöte under boka och beställa på Navet som du hittar här. Vid videomöten med patient rekommenderas att använda sig av headset framför högtalare, detta ur sekretesssynpunkt. Har du ett mobilheadset med en 3.5mm-kontakt går det bra att använda. 

Vad är eVisit?

eVisit är en del av journalsystemet Cosmic och baseras på appen Min hälsa och BankID. eVisit nås även genom 1177.se.

Frågor och svar eVisit 

Går det att boka grupper i eVisit?

Nej, du kan boka en patient/möte. Flera vårdgivare kan ansluta till samma möte via tidboken.

Får patienten SMS-påminnelse?

Nej. En lösning på detta arbetas med.

Vilka behöver använda 1177.se för att ansluta?

Personer som använder Freja eID plus för legitimering och personer som agerar ombud för sitt barn.

Hur långt innan måste mötet bokas?

Det tar några minuter för länken att skapas.

Behöver patienten ha varit inloggad på 1177.se när mötet bokas?

Nej

Hur förmedlas bäst instruktioner till patienten?

Om möjligt muntligt, grundläggande information via kallelsen och fördjupad patientmanual på papper eller via omvänt ärende på 1177.se.

Om man behöver en vårdtjänst för videomöte som är om-och avbokningsbar, och en som inte är det – särskiljer vi det med namnsättning, eller hur går det till?

Ja då behöver det skilja på namnsättningen t.ex. om och avbokningsbar: Videomöte WEBB och avbokningsbar: Videomöte.

Går det att ha en vårdtjänst för videobesök som är dold i patientens etjänster?

Nej, det går i dagsläget inte att ha vårdtjänsterna för videobesök dolda i patientens etjänster. Det är kontakttypen Distanskontakt via Video som måste användas för att det ska gå att genomföra mötet och den är inte dold för patienten.

Vad kan ha hänt om länk för att ansluta till videomötet saknas?

Kontrollera så att bokningen inte är gjord i dåtid, då skapas ingen länk. Bokningen måste bokas in i framtid för att länk ska skapas.

Kontrollera så att vårdtjänst (videomöte XX) och kontakttyp (Distanskontakt via video) stämmer.

Behövs något speciell behörighet för eVisit videomöte?

Nej, det är en vanlig cosmicbehörighet, det som gör att man kan boka ett eVisit videomöte är att man har rätt vårdtjänst (videomöte XX) och kontakttyp (Distanskontakt via video)

För att utföra mötet behövs Skype för företag på datorn. Saknas det kontakta IT- supportcenter (0480-84038) för installation av Skype.

Kan besök bokas på en vårdnadshavare istället för barnet om barnet saknar e-legitimation?

Besöket bör bokas på patienten ärendet gäller. För barn under 13 år kan vårdnadshavaren agera ombud via 1177.se. Är barnet över 13 år behöver hen en egen e-legitimation.

Går det att dela skärm till patienten?

Ja om patienten ansluter via 1177.se. Nej om patienten ansluter via appen Min Hälsa.

Kan patienten använda Appen 1177 Vårdguiden för att ansluta till mötet?

Ja patienten kan gå till sina bokade besök i appen och hitta länken till mötet. När man klickar på länken kommer patienten omdirigeras till webbsidan för att ansluta till mötet. Vid behov startas installation av Skype för webbläsaren.

Om man behöver en vårdtjänst för videomöte som är om-och avbokningsbar, och en som inte är det – särskiljer vi det med namnsättning, eller hur går det till?

Ja då behöver det skilja på namnsättningen t.ex. om och avbokningsbar: Videomöte WEBB och avbokningsbar: Videomöte.

Går det att ha en vårdtjänst för videobesök som är dold i patientens etjänster?

Svar: Nej, det går i dagsläget inte att ha vårdtjänsterna för videobesök dolda i patientens etjänster. Det är kontakttypen Distanskontakt via Video som måste användas för att det ska gå att genomföra mötet och den är inte dold för patienten.

Vad kan ha hänt om länk för att ansluta till videomötet saknas?

Kontrollera så att bokningen inte är gjord i dåtid, då skapas ingen länk. Bokningen måste bokas in i framtid för att länk ska skapas.

Kontrollera så att vårdtjänst (videomöte XX) och kontakttyp (Distanskontakt via video) stämmer.

Behövs något speciell behörighet för eVisit videomöte?

Nej, det är en vanlig cosmicbehörighet, det som gör att man kan boka ett eVisit videomöte är att man har rätt vårdtjänst (videomöte XX) och kontakttyp (Distanskontakt via video)

För att utföra mötet behövs Skype för företag på datorn. Saknas det kontakta IT- supportcenter (0480-84038) för installation av Skype.

Sidan uppdaterad: 27 juni 2022