Säsongsinfluensa

Här hittar du som är hälso- och sjukvårdspersonal information kring vaccination mot säsongsinfluensa.

Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas 8 november 2022. Under fyra veckor erbjuds följande grupper vaccination mot influensa:

  • personer 65 år och äldre
  • medicinska riskgrupper under 65 år
  • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • vård- och omsorgspersonal.

Nytt för i år är att gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12.

Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare än 8 november. På SÄBO rekommenderas vaccination med förstärkt influensavaccin.

Från 5 december 2022 (måndag vecka 49) och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa. Beroende på utvecklingen kan planeringen behöva justeras.

Riktlinjer

Riktlinje vaccination mot säsongsinfluensa 2022/2023

Riktlinje för vaccination vid behandling med antikoagulantia

Riktlinje för vaccination av personal inom vård och omsorg

Rutiner kring vaccin och vaccineringen

Beställning av influensavaccin
(Påminnelse: kassera förra årets doser!)

Hälsodeklarationen finns numera i MittVaccin. 

Mallar för generellt direktiv finns i Cosmic på platsen där övriga direktiv finns.

Generellt direktiv influensavaccination

Generellt direktiv influensavaccination förstärkt

Informationsmaterial

Ladda ner affischerna med information om att boka vaccinationstid för säsongsinfluensa.

Affisch influensavaccin svenska.pdf

Affisch influensavaccin lättläst svenska.pdf

Affisch influensavaccin engelska och arabiska.pdf

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2022