Alkohol

Alkohol påverkar många av kroppens organ och kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador, både kroniska och akuta.

Fakta om alkohol

Många symtom och sjukdomstillstånd kan ha koppling till överdriven alkoholkonsumtion. Det finns grupper som är mer känsliga för alkohol än andra. Exempel på utsatta grupper är personer med kronisk smärta, övervikt eller fetma, högt blodtryck, leverpåverkan, hudsjukdom, blodfettsrubbningar och ångest eller depression. Skadliga effekter av alkohol avgörs av mängden konsumerad alkohol, individens dryckesmönster och sociala situation samt av ålder och kön.

Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. Riskbruksgränsen för både män och kvinnor är 10 standardglas eller mer per vecka eller en konsumtion av fyra standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.